חישוב דמי אבטלה

חישוב דמי אבטלה

חישוב דמי אבטלה

 

חישוב דמי אבטלה מבוסס על התחשבות במספר רכיבים עיקריים: שכר יומי ממוצע, סכום יומי בסיסי שנקבע על ידי לשכת התעסוקה, אחוז דמי אבטלה והטבות שונות.

כאן נסקור עבורכם את הנוסחה המפורטת לחישוב דמי אבטלה. אם ברצונכם לראות במהירות מה יהיו דמי האבטלה שתקבלו בהתאם לשכר שהרווחתם מבלי להיכנס לנוסחה המפורטת, הכנסו לטבלה הפשוטה ב: חישוב דמי ביטוח לאומי . כמו כן חשוב לדעת כי בנוסף לדמי אבטלה, סביר כי מגיעים לכם החזרי מס בשל תקופת האבטלה שלכם. בנושא זה, תוכלו ללמוד עוד על החזר מס הכנסה למובטלים

חישוב ימים לקבלת דמי אבטלה

דמי אבטלה הם התשלום שתקבלו עבור יהמים שבהם לשכת התעסוקה מניחה שהייתם עובדים אם היה באפשרותכם לעבוד. ימים אלו כוללים ימי חול ואינם כוללים ימי חג ושבתות וזאת מכיוון שברוב המקרים לא עובדים בימים הללו.

חישובם של מספר ימי האבטלה בכל חודש הוא גורם משתנה בהתאם למספר ימי החג והשבת בחודש הנתון, אם כי בחישוב גס נהוג להניח כי קיימים כ- 25 ימי עבודה בחודש.
כמו כן, עבור ימי אבל וימי מחלה שהתרחשו בתקופת האבטלה תהיו זכאים לקבל דמי אבטלה למעט הסייגים הבאים:
 
 • תשלום דמי אבטלה עבור ימי מחלה יהיה עד לגובה של שלושים יום, על ימי המחלה שמעבר לכך, לא תהיה זכאות לקבלת דמי אבטלה.
 • תשלום דמי אבטלה עבור ימי מחלה לא יכלול את היומיים הראשונים למחלה אלא אם זו נמשכה לפחות 12 יום רצופים. לכן אם הייתם חולים פחות משנים עשר ימים תהיו זכאים לקבל דמי אבטלה החל מיום המחלה השלישי.
חשוב מאד לדעת כי קיימים מקרים בהם מתבצעים דחייה או ניכוי בקבלת דמי האבטלה: 
אדם שהתפטר ללא הצדקה (על פי דעת לשכת התעסוקה) יוכל להתחיל לקבל  את דמי האבטלה רק לאחר תשעים יום ממועד התפטרותו.
אדם שמסרב למשרות שהלשכה מציעה לו וזאת בתנאי שהן מוגדרות כ"משרות מתאימות" לו על ידי לשכת התעסוקה, או מסרב להכשרות מקצועיות, הסבות מקצועיות והשתלמויות יתחיל לקבל דמי אבטלה רק לאחר תשעים יום ממועד הסירוב ובנוסף ינוכו לו שלושים ימים מתקופת הזכאות המגיעה לו.
בנוסף, עבור חמשת ימי האבטלה הראשונים בכל ארבעה חודשים רצופים לא תקבלו דמי אבטלה. 

חישוב השכר היומי הממוצע כמרכיב בדמי אבטלה

על מנת לחשב דמי אבטלה, עליכם להמיר את שכרכם החודשי בעבודתכם האחרונה לשכר יומי (אם קיבלתם שכר יומי אין צורך לבצע את ההמרה הזו). לדוגמא במקרה שבו הרווחתם שלושת אלפים ₪ לחודש בממוצע במשך שלושת החודשים האחרונים לעבודתכם, וובהנחה שבחודשים הללו היו בסך הכל כ-90 ימים, שכרכם היומי הוא בקירוב 3,000/30=100 ₪ ליום (כאשר החישוב המלא הינו 3000 ₪ כפול 3 חודשים לחלק ב- 90 ימים).
 
למעשה החישוב הטכני של לשכת התעסוקה מורכב קצת יותר. לשכת התעסוקה מסתכלת על 75 הימים האחרונים שלפני הראשון לחודש בו התחילה תקופת האבטלה שלך. כלומר אם הפכתם מובטלים בשמיני לאפריל, יספרו בלשכה 75 ימים אחורה מהראשון לאפריל עד ה- 15 לינואר. את השכר שקיבלתם בימים אלו יחלקו ב- 75 ויקבלו את השכר היומי הממוצע שלכם.
על כן חשוב מאוד שאם קיבלתם תשלומים נוספים עבור 75 הימים האחרונים הללו, תגשו ללשכת התעסוקה ותדרשו כי יכירו לכם בהם. תשלומים נוספים יכולים להיות החזרי תשלומים על טעויות חשבון שנעשו, בונוסים שהתקבלו בדיעבד וכדומה.
 

סכום יומי בסיסי – המרכיב הקבוע בחישוב דמי אבטלה

לשכת התעסוקה מפרסמת סכום יומי בסיסי אשר נכנס לנוסחאות חישוב דמי האבטלה שלך. סכום זה איננו קשור לשכר שהרווחת והוא רלוונטי לכלל מקבלי דמי האבטלה.

החל מ- 1.1.08 הסכום היומי הבסיסי עומד על 294 ₪.

אחוז דמי האבטלה – החלק ההיסטורי של השכר שלכם לצורך חישוב דמי אבטלה, מסודר במדרגות 

דמי האבטלה המתקבלים הינם שיעור מתוך השכר שהיה לך בעבר. באופן כללי, אם הרווחת הרבה כסף, תקבל הרבה דמי אבטלה ואם הרווחת מעט, תקבל מעט. הרעיון מאחורי חישוב זה הינו שאנשים יקבלו דמי אבטלה הדומים לשכר לו הורגלו, כדי שהזעזוע בתקופת האבטלה יהיה נמוך ככל האפשר, אך מבלי להעניק להם "בונוס" על תקופת האבטלה הגבוה מהשכר שהיה להם.
 
לשכת התעסוקה חילקה את דמי האבטלה לארבע מדרגות שונות. אתם מקבלים שכר במדרגות (בדומה לתשלומי מס הכנסה שהינם מדורגים). השכר היומי הממוצע שלכם מושווה לסכום היומי הבסיסי שקבעה הלשכה ואתם מקבלים אחוזים שונים בכל מדרגה. בטבלה הבאה הבאנו הסבר לנושא. לשם הדוגמה, נניח שהמובטל הינו אדם שהשכר היומי הממוצע שלו הינו 1,500 ₪ (הרבה מאוד) ולהזכירכם, הסכום היומי עומד על 294 ₪.
 
המדרגה
משמעות
מדרגה א : עד 1/2 מהסכום היומי
מאחר והסכום היומי הוא 294 ₪, מדרגה זו מתייחסת לשכר של עד 294/2 כלומר 147 ₪
מדרגה ב: בין 1/2 ל- 3/4 מהסכום הבסיסי
מדובר בשכר שבין 147 ₪ (המדרגה הקודמת) ל 220.5 ₪ (3/4 מ- 294)
מדרגה ג: בין 3/4 למלוא הסכום הבסיסי
מדובר בשכר שבין 220.5 ₪ (המדרגה הקודמת) ל- 294 ₪ (מלוא הסכום היומי)
מדרגה ד: מעל הסכום הבסיסי ועד פי ארבעה מהסכום הבסיסי.
מדובר בשכר שבין 294 ₪ (מלוא הסכום היומי) ועד 1,176 ₪ (4 כפול 294 ₪).
 
שימו לב כי במדרגה האחרונה הגענו לסכום של 1,176 ₪, למרות שבדוגמה הרוויח בעבר המובטל 1,500 ₪. כלומר מבחינת לשכת התעסוקה אין הבדל בין מי שהרוויח 1,176 ₪ ביום למי שהרוויח יותר מכך ותקרת דמי האבטלה מוגבלת.

תקרת השכר היומי הממוצע במשק משפיעה אף היא על חישוב דמי האבטלה שלכם 

ישנה תקרה נוספת לסך הסכום שיכול אדם לקבל כדמי אבטלה שמוגדרת כשכר היומי הממוצע במשק. החל מ- 1.1.08 השכר היומי הממוצע במשק הינו 306.52 ולכן זהו מקסימום דמי האבטלה שיכול לקבל מובטל בישראל.
 
לשכת התעסוקה מפרידה בין מי שצעיר מעשרים ושמונה שנים ומי שמבוגר מעשרים ושמונה שנים.
הטבלה הבאה מתארת את אחוז דמי האבטלה לעומת השכר היומי הממוצע (שחישבתם לפי השכר שלכם) והסכום היומי הבסיסי (שנקבע על ידי הלשכה).
 
מדרגה
משמעות
אחוז דמי אבטלה למי שמתחת לגיל 28
אחוז דמי אבטלה למי שמעל לגיל 28
מדרגה א : עד 1/2 מהסכום היומי
מאחר והסכום היומי הוא 294 ₪, מדרגה זו מתייחסת לשכר של עד 294/2 כלומר 147 ₪
60%
למדרגה זו
80%
למדרגה זו
מדרגה ב: בין 1/2 ל- 3/4 מהסכום הבסיסי
מדובר בשכר שבין 147 ₪ (המדרגה הקודמת) ל 220.5 ₪ (3/4 מ- 294)
40%
למדרגה זו
50%
למדרגה זו
מדרגה ג: בין 3/4 למלוא הסכום הבסיסי
מדובר בשכר שבין 220.5 ₪ (המדרגה הקודמת) ל- 294 ₪ (מלוא הסכום היומי)
35%
למדרגה זו
45%
למדרגה זו
מדרגה ד: מעל הסכום הבסיסי ועד פי ארבעה מהסכום הבסיסי
מדובר בשכר שבין 294 ₪ (מלוא הסכום היומי) ועד 1,176 ₪ (4 כפול 294 ₪)
25%
למדרגה זו
30%
למדרגה זו
  

דוגמאות חישוב דמי אבטלה

דוגמא ראשונה עבור מובטל צעיר מ-28 שנים אשר לא נעצר במדרגה השלישית של תשלום דמי אבטלה

יוסי הוא מובטל בן 26 שהשכר היומי הממוצע שלו חושב ל- 240 ₪ ביום. כמה דמי אבטלה יקבל?
שימו לב כי השכר היומי של יוסי עובר את המדרגה הראשונה והשנייה, ונעצר במדרגה השלישית. כלומר הוא לא מגיע למדרגה הרביעית וגם לא לסכום היומי (ולכן לא יקבל את מלוא המדרגה השלישית), כמו כן הוא מתחת לגיל 28.
מדרגה
משמעות
אחוז דמי אבטלה למי שמתחת לגיל 28
מדרגה א : עד 1/2 מהסכום היומי
מאחר והסכום היומי הוא 294 ₪, מדרגה זו מתייחסת לשכר של עד 294/2 כלומר 147 ₪
60% מ- 147 ₪ הינם 88.2 ₪
מדרגה ב: בין 1/2 ל- 3/4 מהסכום הבסיסי
מדובר בשכר שבין 147 ₪ (המדרגה הקודמת) ל 220.5 ₪ (3/4 מ- 294)
40% מ- 73.5 ₪ הינם 29.4 (73.5 ₪ הינם ההפרש בין 147 ₪ ל- 220.5 ₪)
 
מדרגה ג: בין 3/4 למלוא הסכום הבסיסי
מדובר בשכר שבין 220.5 ₪ (המדרגה הקודמת) ל- 294 ₪ (מלוא הסכום היומי)
35% מ 19.5 הינם 7.8 ₪ (19.5 ₪ הינם ההפרש בין 220.5 ₪ ל- 240 ₪- גובה השכר הממוצע של יוסי)
מדרגה ד: מעל הסכום הבסיסי ועד פי ארבעה מהסכום הבסיסי
מדובר בשכר שבין 294 ₪ (מלוא הסכום היומי) ועד 1,176 ₪ (4 כפול 294 ₪)
יוסי לא מגיע למדרגה זו כלל שכן השכר היומי הממוצע שלו נמוך מ- 294 ש"ח
סה"כ
אלו הם דמי האבטלה שיקבל יוסי עבור כל יום.
88.2+29.4+7.8=
125.4 ₪ ליום
 
במקרה של יוסי, הוא מקבל 125.4 ₪ ליום דמי אבטלה אל מול 240 ₪ שהרוויח בעבר. אלו הם דמי אבטלה בשיעור של כחמישים אחוזים מהשכר שהרוויח לפני שהפך למובטל.
 

דוגמא שניה עבור מובטל מבוגר מ-28 שנים אשר עובר את המדרגה הרביעית של תשלום דמי אבטלה

דוגמה שניה: רני הוא מובטל בין 30 שהשכר היומי הממוצע שלו חושב ל- 1,200 ₪ ביום. כמה דמי אבטלה יקבל?
שימו לב כי השכר היומי של רני עובר את המדרגה הרביעית ולכן נעצר בה. כמו כן הוא מעל גיל 28.
 
מדרגה
משמעות
אחוז דמי אבטלה למי שמעל לגיל 28
מדרגה א : עד 1/2 מהסכום היומי
מאחר והסכום היומי הוא 294 ₪, מדרגה זו מתייחסת לשכר של עד 294/2 כלומר 147 ₪
80% מ- 147 ₪ הינם 117.6 ₪ (147 הינם תקרת המדרגה)
מדרגה ב: בין 1/2 ל- 3/4 מהסכום הבסיסי
מדובר בשכר שבין 147 ₪ (המדרגה הקודמת) ל 220.5 ₪ (3/4 מ- 294)
50% מ- 73.5 ₪ הינם 36.75 ₪ (73.5 ₪ הינם ההפרש בין 147 ₪ ל- 220.5 ₪)
מדרגה ג: בין 3/4 למלוא הסכום הבסיסי
מדובר בשכר שבין 220.5 ₪ (המדרגה הקודמת) ל- 294 ₪ (מלוא הסכום היומי)
45% מ- 73.5 ₪ הינם 33.075 ₪ (73.5 ₪ הינם ההפרש בין 220.5 ₪ ל- 294 ₪)
מדרגה ד: מעל הסכום הבסיסי ועד פי ארבעה מהסכום הבסיסי
מדובר בשכר שבין 294 ₪ (מלוא הסכום היומי) ועד 1,176 ₪ (4 כפול 294 ₪)
30% מ- 882 ₪ הינם 264.6 ₪
(882 ₪ הינם ההפרש בין 294 ₪ ל- 1,176 ₪)
סה"כ
אלו הם דמי האבטלה שיקבל רני עבור כל יום.
117.6+36.75+33.075+264.6=
452.025 ש"ח
 
במקרה של רני, הוא אמור לקבל 452 ₪ ליום דמי אבטלה, אך מאחר וישנה תקרה לדמי אבטלה בגובה השכר היומי הממוצע במשק, רני יקבל לכל היותר שכר זה שהחל מ1.1.08 עומד על 306.52 ₪. זאת, אל מול 1,200 ₪ שהרוויח בעבר. אלו הם דמי אבטלה בשיעור של כרבע מהשכר שהרוויח לפני שהפך למובטל.

 

תשלום דמי אבטלה עשוי לרדת לאחר 125 ימים 

לשכת התעסוקה מורידה את התשלום של דמי האבטלה החל מהיום ה- 126 (במטרה לעודד את המובטל למצוא עבודה ולא להסתמך על קבלת דמי אבטלה). דמי האבטלה המרביים החל מהיום ה- 126 הינם 204.35 ₪.

 

זכאות ביטוח לאומי לדמי אבטלה משתנה בהתאם למצב המובטל 

המוסד לביטוח לאומי מקציב את תקופת הזכאות לדמי אבטלה בהתאם לגיל המובטל, מצבו המשפחתי ועוד.
 • חייל משוחרר או מתנדבת לשעבר בשירות לאומי – תקופת זכאות ביטוח לאומי מקסימלית של 70 ימים (בשנה הראשונה לסיום השירות הסדיר או ההתנדבות לשירות לאומי).
 • מובטל בן פחות מ- 25 ללא שלושה אנשים התלויים בו לפרנסתם – תקופת זכאות ביטוח לאומי מקסימלית של 50 ימים/
 • מובטל בן למעלה מ- 25 ופחות מ- 28  ללא שלושה אנשים התלויים בו לפרנסתם – תקופת זכאות ביטוח לאומי מקסימלית של 67 ימים.
 • מובטל בן למעלה מ- 28 ופחות מ- 35  ללא שלושה אנשים התלויים בו לפרנסתם – תקופת זכאות ביטוח לאומי מקסימלית של 100 ימים.
 • מובטל בן פחות מ- 35 אשר ישנם שלושה אנשים התלויים בו לפרנסתם (בני זוג וילדים בלבד)- תקופת זכאות ביטוח לאומי מקסימלית של 138 ימים.
 • מובטל בן 35  ומעלה ללא שלושה אנשים התלויים בו לפרנסתם – תקופת זכאות ביטוח לאומי מקסימלית של 138 ימים.
 • מובטל בן 35 ומעלה אשר ישנם שלושה אנשים התלויים בו לפרנסתם (בני זוג וילדים בלבד)- תקופת זכאות ביטוח לאומי מקסימלית של 175 ימים.
 • מובטל בן 45 ומעלה – תקופת זכאות ביטוח לאומי מקסימלית של 175 ימים.
 • מובטל בכל גיל ובעל פחות מ- 12 שנות לימוד, המשתתף בלימודי הכשרה מקצועית  – תקופת זכאות ביטוח לאומי מקסימלית של 138 ימים (הכוללים את דמי האבטלה המגיעים לו בתוספת תשלום על ימים בהם למד). 

חישוב דמי אבטלה איננו חייב להיות מסובך 

במאמר זה סקרנו את הנוסחה לחישוב דמי אבטלה וראינו כי קיימים בה פרמטרים רבים ומדרגות רבים המקשים על חישוב דמי אבטלה להם אנו זכאים.
אתם מוזמנים להביט בטבלאות שהכנו ולראות מה יהיו דמי האבטלה החודשיים שלכם, בהתאם לשכר שהרווחתם לפני היותכם מובטלים. להרחבה חישוב דמי ביטוח לאומי
אם ברצונכם ללמוד עוד מה כולל תשלום דמי אבטלה ומתי אינכם זכאים לתשלום דמי אבטלה, קראו המאמר תשלום דמי אבטלה
 
מומלץ מאוד גם לנצל הזדמנות זו ולשפר את קורות החיים שלכם, קראו על כך באתר כתיבת קורות חיים
 
אם אתם מחפשים עבודה, כדאי לכם למקד מאמצים באתר אחד המרכז את כל המידע, דוגמת זה גם אם מבקשים כמה שקלים להרשמה, הרווח אם תמצאו משרה טובה לפני אחרים, בלתי ניתן להשוואה. בידקו עכשיו!
 

מאמרים מרכזיים – דמי אבטלה

מיכאל הוכשטדט ז"ל

השתלבות במעגל העבודה. למה? ומדוע?

מדוע כדאי לחזור למעגל העבודה גם אם המשרה איננה משרת החלומות עליה חשבתם

חישוב ביטוח אבטלה

חישוב ביטוח אבטלה

כמה דמי אבטלה תקבלו בהתאם לשכר שהרווחתם, לשכר הממוצע ולגילכם. במאמר זה תמצאו טבלת חישוב דמי ביטוח אבטלה מפורטת.

מס הכנסה החזר מס

מס הכנסה החזר מס

העובדה שכעת אינכם עובדים, עשויה לשחק לטובתכם מול מס הכנסה. מרבית העובדים הנדרשים לשבות מתעסוקה זכאים להחזרי מס

לכל המאמרים >>

שאלות ותשובות – דמי אבטלה

אני לומד באוניברסיטה, האם אני יכול לקבל דמי אבטלה?

תשובה: כעיקרון סטודנטים שלומדים באוניברסיטה ואינם...

איפה חותמים אבטלה?

תשובה:   אבטלה חותמים בלשכת התעסוקה. לפני שמגיעים...

מהי לשכת אבטלה?

תשובה: המונח לשכת אבטלה למעשה לא קיים כלל. סביר להניח...

לכל השאלות והתשובות >>
אודות   |   יצירת קשר   |   מפת האתר   |   קישורים   |   תקנון   |   פרסמו אצלנו