זכאות לדמי אבטלה

זכאות לדמי אבטלה

זכאות ביטוח לאומי עבור דמי אבטלה

 

ביטוח לאומי אינו מעניק זכאות ביטוח לאומי לדמי אבטלה  לכל אחד. יחד עם זאת, אם אתם רוצים לקבל דמי אבטלה עליכם לגשת במהירות ללשכת התעסוקה, בסמוך למועד הפסקת עבודתכם ולבקש זכאות לדמי אבטלה.

על מנת לברר אם אתם בעלי זכאות לדמי אבטלה, עליכם לבדוק האם אתם עונים על שלושת התנאים הבאים:
1. אתם בני עשרים שנה או יותר, אך מתחת לגיל 65.
2. השלמתם תקופת אכשרה לפני שהפכתם למובטלים.
3. אתם מוגדרים מובטלים.
 
בנוסף לנושא זכאות דמי אבטלה, כדאי מאוד גם לנצל את ההזדמנות זו כמחפשי עבודה ולשפר את קורות החיים שלכם, קראו על כך באתר כתיבת קורות חיים. ומומלץ גם להעזר בכלי מקצועי כמו כאן לכתיבת קובץ קורות חיים חדש ומרשים. 
 
בנוסף, גלו מהם דמי האבטלה המגיעים לכם באמצעות טבלת זכאות לתשלום דמי ביטוח לאומי.
 

 

הגעתם לגיל שאפשר להתחיל...

לשכת התעסוקה דורשת כי תהיו בני לפחות בני עשרים כשאתם מבקשים זכאות דמי אבטלה. ובנוסף עליכם להיות מתחת לגיל שישים וחמש.

 
יחד עם זאת קיימים כמה סייגים שלפיהם מותר לבקש זכאות גם לפני גיל עשרים:
 • במקרה שבו אתם בני שמונה עשרה עד עשרים המוגדרים כמפרנסים היחידים של משפחתכם הקרובה, או אם אתם הורים  לילדים שעיקר פרנסתם תלוי בכם.
 • אם אתם בני שמונה עשרה עד עשרים, וצה"ל פטר או דחה את שירות החובה שלכם עקב אחד המקרים הבאים: מצב בריאותי או משפחתי, חינוך, התיישבות ביטחונית או מה שמוגדר כ"צורכי המשק הלאומי".
 • אם אתם חיילים ששוחררו משירות חובה, ולא בשל סעיף "אי התאמה".
 • אם אתן נשים שסיימו התנדבות של שנתיים בשירות לאומי , או אם נישאתן במהלך השירות שנמשך לפחות חצי שנה.
 • אם אתם בגילאי חמש עשרה עד שמונה עשרה ואתם יתומים או מסייעים בפרנסת הוריכם בהיקף של 20% מהמשכורת לפחות. במקרה כזה אמנם לא תהיו זכאים לדמי אבטלה, אך אתם עשויים לקבל מהמוסד לביטוח לאומי  מה שמוגדר כ" הענקת אבטלה לנוער".

  

תקופת אכשרה לצורך זכאות דמי אבטלה

 • תקופת אכשרה הוא מונח המתאר את התקופה שקדמה להיותכם מובטלים ובה שילמתם דמי ביטוח אבטלה. תקופת אכשרה מוגדרת כתקופה שבה ב- 540 הימים שקדמו לאבטלה שילמתם לפחות במשך 360 ימים דמי ביטוח אבטלה (לאלו שאינם מקבלים משכורת חודשית אלא יומית, נדרשים רק כ-300 ימים). יש לציין כי אין חובה ש-360 הימים יהיו רצופים.
 • שימו לב כי סעיף זה מונע ממי שקיבל דמי אבטלה למשל, מצא עבודה ופוטר שוב לאחר פחות מ- 360 ימים, לבקש דמי אבטלה בשנית (מאחר ואינו מילא תקופת אכשרה חדשה כנדרש).
 • בדרך כלל לעובדים לפי משכורת חודשית, היוצאים לחופשות חגים ושמחות, שעבדו לפחות 18 ימים בחודש, ייחשב כאילו עבדו 25 ימים באותו החודש.
 • תקופות אכשרה נחשבות רק החל מגיל שמונה עשרה ומעלה, לפיכך לא יחשיבו לכם את הימים בהם עבדתם לפני כן, גם אם הם רצופים מגיל חמש עשרה.
 • תקופת האכשרה כוללת בנוסך לימי העבודה  גם ימי אבל, ימי שירות סדיר ומילואים, ימי מחלה (בתנאי שקיבלתם עבורם דמי מחלה), ימים שעבורם שולמו לעובדים דמי לידה, דמי פגיעה בעבודה וגמלות לשמירת הריון. בנוסף, במקרה שבו המעסיק הוציא אתכם לחופשה ללא תשלום (חל"ת), ייחשבו לכם החודשיים הראשונים מהחופשה, לימי אכשרה.
 • תקופת האכשרה אינה כוללת ימי מחלה שעבורם לא הייתם זכאים לדמי מחלה או תאונה (עד 180 ימים), ימי אכשרה מקצועית שאושרו על ידי לשכת התעסוקה (עד 360 ימים), או היעדרויות מהעבודה שלא מרצון העובד (עד שלושים יום). חופשות לידה ובכלל זה ימי שמירת היריון וחופשה ללא תשלום (חל"ת) לאחר הלידה, אינן כלולות גם הן לתקופת האכשרה.

  

זכאות ביטוח לאומי ניתנת למי שמוגדרים מובטלים

לא כל מי שאינו מועסק מוגדר על ידי לשכת התעסוקה כמובטל (לכן נתוני האבטלה אינם מייצגים את מספר האנשים מחוסרי העבודה שהוא גדול יותר).
אדם יוגדר כמובטל אם יתקיימו הקריטריונים הבאים:
 • עליו להיות רשום בלשכת התעסוקה כמחוסר עבודה.
 • עליו להתייצב בלשכת התעסוקה באופן סדיר בימים שנקבעו לו (אם לא התייצב ביום מסוים שנקבע לו, לא יתקבלו דמי אבטלה עבור הימים שבין ההתייצבות הקודמת לבאה. אם התייצב ביום אחר מזה שנקבע לו,  הוא מקבל דמי אבטלה רק על יום זה).
 • לא נמצאה לו משרה מתאימה (המשרה המוגדרת על ידי לשכת התעסוקה כמתאימה חייבת להיות אפשרית עבורו מבחינת תנאים פיזיים, שאינה מחייבת אותו לשנות מקום מגורים, ושנמצאת בתחום העיסוק או ההשכלה, כמו כן על השכר המוצע למשרה להיות לפחות בגובה דמי האבטלה להם הוא זכאי).
שימו לב:
 • במקרה שבו עבדתם בשתי משרות ופוטרתם מאחת מהן, אתם זכאים לדמי אבטלה עבור המשרה שממנה פוטרתם גם אם אתם עדיין מועסקים במשרה השניה.
 • במצב שבו אתם מחזיקים עסק עצמאי שבגינו יש לכם הכנסות במקביל לעבודתכם כשכירים, ופוטרתם מעבודתכם כשכירים. החל מרגע הפיטורין תהיו זכאים לדמי אבטלה שמהם ינוכו סכומים באופן מתואם להכנסותיכם כעצמאים.
 • במקרה שבו אתם מקבלים פנסיה במקביל לעבודה שממנה פוטרתם, תהיו זכאים לדמי אבטלה אשר מהם ינוכו סכומים באופן מתואם לגובה דמי הפנסיה שלכם.
 • לאלו מבינכם הלומדים בהכשרה מקצועית, תהיו זכאים לדמי אבטלה שמהם ינוכו סכומים באופן המתואם לתשלומים שאתם מקבלים בעבור האכשרה המקצועית.
 
קיימים תנאים שבהם לא תקבלו דמי אבטלה עם הפיכתכם למובטלים, אלא תשעים יום לאחר מכן, וביניהם:
 • הפסקת העבודה נעשתה מרצונכם וללא הצדקה, לדעת לשכת התעסוקה.
 • בכל מקרה שבו הוצעה לכם משרה המוגדרת כמשרה נתאימה על ידי לשכת התעסוקה וסירבתם לקבלה.
קיימים מקרים בהם תחוייבו על ידי לשכת התעסוקה להמציא מסמכים שונים המוכיחים כי התפטרותכם מהמשרה האחרונה הייתה מוצדקת, כגון כהוכחה שהייתה הרעה בתנאי העסקה או שנדרש מכם לשנות את מקום מגוריכם.

  

מתי ניתן לקבל דמי אבטלה למרות שאנחנו לא עונים על התנאי השלישי – הגדרה כמובטלים?

 הקריטריונים הבאים מגדירים מי מבינכם עשוי לקבל דמי אבטלה גם אם לא עמד בהגדרה כמובטל אך כן נמצא בטווח הגילאים הנדרש וכן השלים את תקופת האכשרה:
 • למשתתפים בהכשרה מקצועית, שאליה הופנו על ידי לשכת התעסוקה והתחילו ללמוד בתוך שנים עשר חודשים רצופים מיום הרשמתם בלשכת התעסוקה.
 • לעובדים במשרה שאליה הופנו מלשכת התעסוקה על אף שהשכר במשרה זו נמוך מדמי האבטלה להם היו זכאים.

מתי ניתן לקבל דמי אבטלה למי שיזם בעצמו את הפסקת העבודה?

 • במקרה שבו עברתם למקום מגורים חדש המרוחק לפחות שישים קילומטרים ממקום עבודתכם (או ארבעים לאמהות לילדים מתחת לגיל שבע) תהיו זכאים לקבל דמי אבטלה מאחר ולא מצופה מכם שתמשיכו לעבוד באותו מקום עבודה.
 • בכל מקרה שבו מקום העבודה שלכם עבר לאיזור אחר, בתנאי והמיקום החדש עונה להגדרות שבסעיף הקודם.
 • במקרה שבו חלה הרעה בתנאי העסקתכם, לדוגמא, במקרה ששינו את תפקידכם או נטלו מכם סמכויות משמעותיות שהיו לכם ולכן למעשה שינו את מהות תפקידכם לרעה באופן משמעותי. שימו לב כי לא כל בוס חדש שמתחלף ולו "קפריזות" משלו, יכול להיחשב כהרעה בתנאי ההעסקה.

 

לסיכום, קבלת זכאות לדמי אבטלה אינה פשוטה

כפי שבוודאי הבחנתם, קבלת זכאות לדמי אבטלה כרוכה בעמידה בתנאים קשיחים רבים, אך עם זאת, זכאות לדמי אבטלה כשמה כן היא – זכאות. בכל מקרה שבו אתם זכאים לקבל דמי אבטלה מביטוח לאומי עליכם לדרוש אותם. גם אם זהו מהלך בירוקרטי המצריך מילוי טפסים, כדאי מאד שתשקיעו את הזמן הדרוש ותבצעו אותו מאחר והוא יהיה שווה לכם אלפי שקלים.
התחילו עכשיו, הגישו תביעה לדמי אבטלה באמצעות טופס זה.
 
אם אתם מחפשים עבודה, כדאי לכם למקד מאמצים באתר אחד המרכז את כל המידע, כמו אתר  זה גם אם תדרשו לשלם כמה שקלים להרשמה, תרוויחו אם תמצאו משרה טובה לפני מועמדים אחרים,  בידקו עכשיו!.
 

מאמרים מרכזיים – דמי אבטלה

מיכאל הוכשטדט ז"ל

ראיון עבודה - איך ניתן להתכונן לקראתו

כיצד להתכונן לראיון עבודה? גלו את החוזקות שלכם ודעו כיצד לספר אותם למעסיק הפוטנציאלי שלכם

חישוב דמי אבטלה

חישוב דמי אבטלה

כמה דמי אבטלה תקבלו בהתאם לשכר שהרווחתם, לשכר הממוצע ולגילכם. במאמר זה תמצאו נוסחת חישוב דמי אבטלה מפורטת.

לשכת התעסוקה, לשכת אבטלה

לשכת התעסוקה, לשכת עבודה

רשימה של כל לשכת תעסוקה בארץ לצורך קבלת דמי אבטלה בלשכה וכל צורך אחר. טלפונים, כתובות ודואר אלקטרוני של לשכת אבטלה בכל עיר. עדכנו אותנו אם הפרטים השתנו

לכל המאמרים >>

שאלות ותשובות – דמי אבטלה

מהו חישוב זכאות לדמי אבטלה? מי מקבל זכאות ביטוח לאומי לאבטלה?

תשובה:   חישוב זכאות לדמי אבטלה הוא התהליך שבו מבצעים...

כיצד מגישים תביעה לדמי אבטלה?

תשובה:   תביעה לדמי אבטלה יש להגיש בסניפים של המוסד...

מי זכאי לדמי אבטלה?

תשובה:  מי זכאי לדמי אבטלה? התשובה לשאלה זו מורכבת...

לכל השאלות והתשובות >>
אודות   |   יצירת קשר   |   מפת האתר   |   קישורים   |   תקנון   |   פרסמו אצלנו