רשימת סניפי ביטוח לאומי ברחבי הארץ

סניפי ביטוח לאומי

ביטוח לאומי – מרכיב חשוב בתלוש השכר שלכם

כל אחד מאיתנו נדרש לשלם דמי ביטוח לאומי ומס בריאות המנוכים מתלוש השכר שלכם אם אתם שכיר, או משולם ישירות לביטוח הלאומי אם אתם עצמאים. קיימים שיקולים רבים המשפיעים על דמי ביטוח לאומי שבסופו של דבר יורדים לכם מהשכר ואשר משתנים ללא הרף. במאמר הבא ריכזנו עבורכם את כל המידע החיוני על דמי ביטוח לאומי לשכירים ולעצמאים.
לרשימת סניפי ביטוח לאומי ברחבי הארץ
 

ביטוח לאומי – כיצד מחושב הסכום שיורד לכם כל חודש מתלוש השכר

כל אזרח במדינה מחוייב על פי חוק לשלם דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות מגיל 18 ומעלה, למעט כמה יוצאים מן הכלל (שיפורטו בהמשך). תשלום דמי הביטוח הלאומי מעניק לכם זכאות לממש קצבאות שונות מהביטוח הלאומי, במידה ותזדקקו להם – כגון דמי אבטלה, קצבת ילדים, קצבת נכות ועוד. גובה דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות מחושבים באופן יחסי לגובה ההכנסות שלכם – בין אם אתם עובדים ובין אם לאו. דמי ביטוח לאומי יהיו גבוהים יותר למי שמקבל שכר גבוה, ובהתאמה דמי ביטוח לאומי נמוכים למי שמקבל שכר נמוכם.

הביטוח הלאומי המנוכה מהשכר שלכם מושפע גם ממעמדכם הביטוחי: אם אתם עובדים כשכירים, כעצמאים, או במידה ואינכם עובדים (כשבמקרה זה יש כאלה שאינם עובדים ויש להם הכנסות וכאלה שאינם עובדים ואין להם הכנסות).

אילו נתונים נלקחים בחשבון לפני שדמי הביטוח הלאומי מנוכים מהשכר שלכם

הביטוח הלאומי לוקח בחשבון כמה פרמטרים המשפיעים על קביעת המעמד הביטוחי שלכם, וחובתכם בתשלום דמי ביטוח לאומי מתוך השכר שלכם:
 • האם אתם תושבי ישראל
 •  האם אתם בני יותר מ-18 או פחות מ-18
 • במידה ועליתם לישראל – באיזה גיל קיבלתם את תושבותכם
 • מין – גבר או אישה
 • מצבכם המשפחתי (משפחה חד הורית, גרוש/ה, ידועה בציבור וכדומה)

המעמד הביטוחי שלכם כפי שפרטנו ברשימה מעלה יקבע, בין השאר

 • מי חייב לשלם את דמי הביטוח בעבורכם: אם אתם שכירים המעסיקים ישלם את דמי הביטוח הלאומי בשמכם כאשר הם ינוכו מהשכר שלכם, אם אתם עצמאים – תשלמו את דמי הביטוח הלאומי בעצמכם, אם אתם גמלאים – מי שמשלם לכם את הפנסיה ינכה את דמי הביטוח הלאומי מהקצבה שלכם.
 • באיזה ענפי ביטוח תהיו מבוטח: לאילו ענפי ביטוח עליכם לשלם (ובהתאם לכך אילו קצבאות אתם זכאי לקבל). כך למשל, אם אינכם תושבי ישראל הביטוח הלאומי יכסה אתכם רק במקרה של תאונות אישיות, רק אישה תהיה מכוסה בזמן שמירת הריון, משפחה חד הורית תהיה זכאית להטבות וקצבאות שונות ועוד.
 • מהי ההכנסה שלכם: על בסיס ההכנסה יקבע כמה ביטוח לאומי תשלמו מתוך השכר שלכם.

כיצד מחשבים את גובה דמי הביטוח הלאומי שינוכו מתלוש השכר שלכם

חישוב דמי הביטוח הלאומי בהם אתם חייבים מחושב, כאמור, באופן יחסי לשכר שאתם מקבל ביחס לשכר הממוצע במשק ועד לתקרת השכר החייבת במסהחישוב עם זאת שונה ביחס לשכירים ולעצמאים על פי הפירוט הבא (לנוחותכם בתחתית המאמר צרפנו טבלאות מפורטות):
 • עצמאי  מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע תשלמו 6.72% דמי ביטוח לאומי ו-3.10% דמי ביטוח בריאות. מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד לתקרת ההכנסה החייבת בדמי ביטוח לאומי תשלמו 11.23% דמי ביטוח לאומי ו-5% דמי ביטוח בריאות.
 • שכיר – אם אתם שכיר תשלמו מחלק ההכנסה של עד 60% מהשכר הממוצע כדלקמן:
  אתם משלם 0.4% לביטוח לאומי ו-3.85% המעסיק משלם עבור הביטוח הלאומי שלכם (סה"כ 4.25%). עבור ביטוח בריאות תשלמו 3.10% כאשר המעסיק אינו משתתף בתשלום חלק זה.
  על חלק השכר של למעלה מ-60% מהשכר הממוצע במשק תשלמו 5.43% ואילו המעסיק ישלם 7% עבור ביטוח לאומי (סה"כ 12.43%). עבור ביטוח בריאות תשלמו 5% (גם במקרה זה למעסיק אין חלק בתשלום).

ביטוח לאומי יורד משכר השכיר והעצמאי – אז מה ההבדל הביטוחי ביניהם?

 • עובדים שכירים  כל שכיר מבוטח בביטוח אבטלה, ביטוח זכויות עובד בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד. בנוסף, אם המעסיק שלכם לא שילם את דמי הביטוח הלאומי שלכם זכויותכם לא תפגענה. הבדל נוסף בין שכיר לעצמאי הוא שדמי ביטוח לאומי מנוכים אוטומטית מתלוש השכר באחריות המעביד שלכם.
 • עובדים עצמאים – לעומת עובדים שכיר, עובדים עצמאי אינו מבוטח בביטוח אבטלה ובביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד, וזכויותיו עלולות להפגע במידה ולא ישלם את דמי הביטוח הלאומי, או שיפגר בתשלום. את דמי הביטוח הלאומי יהיה עליכם לשלם בעצמכם במידה ואתם עצמאיים.
 • מי שאינו עובדים – גם אם אינכם עובדים עליכם לשלם ביטוח לאומי. במידה ואתם לא עובדים וגם אין לכם הכנסות, תשלם 151 שקלים בלבד כדמי ביטוח לאומי. אם אתם לא עובדים אך יש לכם הכנסות (למשל מנכס שאתם משכרים, מקיצבה פרטית שאתם מקבלים וכדומה) יהיה עליכם לשלם דמי ביטוח לאומי בשיעור כפי שמפורט בטבלה מטה (ראו טבלה "מי שאינם עובדים ויש להם הכנסות") .

סניפי ביטוח לאומי ברחבי הארץ

סניפי ביטוח לאומי באזור המרכז

סניף ביטוח לאומי תל אביב                                                                       
כתובת: רחוב יצחק שדה מספר 17 מיקוד 61201                                                          
מרכזייה: טלפון 6050* או 8812345-04 - ימים א- ה בין השעות 08:00-17:00                                   
                                                                       
סניף ביטוח לאומי רמת גן
כתובת: רחוב החשמונאים מספר 15, ת.ד 10300, מיקוד 52002
מרכזייה: טלפון 6050* או 8812345-04 - ימים א- ה בין השעות 08:00-17:00 
פקס מרכזי: 03-6751261                                                   
                                                                       
סניף ביטוח לאומי יפו 
כתובת: רחוב התקומה מספר 30ת.ד 8507מיקוד 61084                                                 
מרכזייה: טלפון 6050* או 8812345-04 - ימים א- ה בין השעות 08:00-17:00                                   
מענה קולי: מענה קולי להזמנת אישורים -5127250-03                                                   
פקס מרכזי: 03-5127149                                                   
                                                                                   
סניף ביטוח לאומי חולון                                                                
כתובת:   רח' פנחס לבון מספר 26 מיקוד 58135                                                          
מרכזייה: טלפון 6050* או 8812345-04 - ימים א- ה בין השעות 08:00-17:00                                   
פקס מרכזי: 03-5022422                                                   
                                                                                   
סניף ביטוח לאומי ראשון לציון                                                                   
כתובת:   רח' ישראל גלילי 7                                                
מרכזייה: טלפון 6050* או 8812345-04 - ימים א- ה בין השעות 08:00-17:00                                   
פקס מרכזי: 03-9426714                                                                                                                           
 
סניף ביטוח לאומי רחובות                                                            
כתובת: רח' רמז מספר 64 מיקוד 76449                                                        
מרכזייה: טלפון 6050* או 8812345-04 - ימים א- ה בין השעות 08:00-17:00                                   
פקס מרכזי: 08-9450737                                                              

ביטוח לאומי סניפים באזור השרון                                                                                                                                      

סניף ביטוח לאומי נתניה                                                               
כתובת: רח' הרצל מספר 68 מיקוד 42392                                                      
מרכזייה: טלפון 6050* או 8812345-04 - ימים א- ה בין השעות 08:00-17:00                                   
פקס מרכזי: 09-8602804                                                   
                                                                                                           
סניף ביטוח לאומי כפר סבא                                                                      
פניות בכתב יש לשלוח לרחוב וייצמן 39, כפר סבא, מיקוד 44271                                                   
כתובת: דרך השרון 12 מרכז שרונה, מיקוד 44351                                                        
מרכזייה: טלפון 6050* או 8812345-04 - ימים א- ה בין השעות 08:00-17:00                                   
פקס מרכזי: 09-7401688                                                   
                                                                                                                       
סניף ביטוח לאומי חדרה                                                               
כתובת: רח' הלל יפה 7 א מיקוד 38203                                                          
מרכזייה: טלפון 6050* או 8812345-04 - ימים א- ה בין השעות 08:00-17:00                                   
פקס מרכזי: 04-6328108                                                                                                                                                                                               

סניפי ביטוח לאומי באזור באזור הצפון                                                                                                                                          

סניף ביטוח לאומי עפולה                                                              
כתובת: רח' מנחם 1, ת.ד 2042, מיקוד 18120                                                
מרכזייה: טלפון 6050* או 8812345-04 - ימים א- ה בין השעות 08:00-17:00                                   
פקס מרכזי: 04-6526086                                                   
                                                                                   
סניף ביטוח לאומי נצרת                                                               
כתובת: רח המחצבות 3 , אזור התעשייה מיקוד 16000                                                   
מרכזייה: טלפון 6050* או 8812345-04 - ימים א- ה בין השעות 08:00-17:00                                   
פקס מרכזי: 04-6027408                                                   
                                                                       
סניף ביטוח לאומי חיפה                                                               
כתובת: שד' פלי"ם 8                                                         
מרכזייה: טלפון 6050* או 8812345-04 - ימים א- ה בין השעות 08:00-17:00                                   
פקס מרכזי: 04-8134900                                                   
           
סניף ביטוח לאומי כרמיאל                                                             
כתובת: שד' נשיאי ישראל 11 מיקוד 21921                                                     
מרכזייה: טלפון 6050* או 8812345-04 - ימים א- ה בין השעות 08:00-17:00                                   
                                                                       
סניף ביטוח לאומי נהריה                                                              
כתובת: רח' וייצמן 62 מיקוד 22100                                                   
מרכזייה: טלפון 6050* או 8812345-04 - ימים א- ה בין השעות 08:00-17:00                                   
פקס מרכזי: 04-9528103                                                   
                                                                       
סניף ביטוח לאומי טבריה                                                              
כתובת: רח' זכי אלחדיף מספר 1                                                      
מרכזייה: טלפון 6050* או 8812345-04 - ימים א- ה בין השעות 08:00-17:00                                   
פקס מרכזי: 04-6726628                                                                                                                                                                                                        

סניפי ביטוח לאומי באזור  הדרום                                                                                                                                      

סניף ביטוח לאומי ירושלים                                                            
כתובת: רחוב בן שטח 4 מיקוד 91007                                                
מרכזייה: טלפון 6050* או 8812345-04 - ימים א- ה בין השעות 08:00-17:00                                   
פקס מרכזי: 02-6755691                                                   
                                                                       
סניף ביטוח לאומי אשדוד                                                              
כתובת: רחוב הבנים מספר 14, מיקוד 77100                                                  
מרכזייה: טלפון 6050* או 8812345-04 - ימים א- ה בין השעות 08:00-17:00                                   
פקס מרכזי: 08-8686603                                                   
                                                                                                                       
סניף ביטוח לאומי אשקלון                                                             
כתובת: רחוב הנשיא מספר 101 מיקוד 78328                                                 
מרכזייה: טלפון 6050* או 8812345-04 - ימים א- ה בין השעות 08:00-17:00                                   
פקס מרכזי: 08-6710681                                                                    
                                                                                                           
סניף ביטוח לאומי באר שבע                                                                      
כתובת למשלוח מכתבים: רחוב וולפסון 6, ת.ד. 674 מיקוד 84105 באר שבע                        
כתובת: בניין פריזמה ברחוב שזר 31 א'                                                          
מרכזייה: טלפון 6050* או 8812345-04 - ימים א- ה בין השעות 08:00-17:00                                   
פקס מרכזי: 08-6238819                                                   
                                                                                   
סניף ביטוח לאומי אילת                                                                
כתובת: רח' מדיין מספר 12בניין הוכמן מיקוד 88000                                                      
מרכזייה: טלפון 6050* או 8812345-04 - ימים א- ה בין השעות 08:00-17:00       
 
                            
 
קראו עוד על פיצויי הלנת שכר וכיצד ולכמה פיצויים תהיו זכאים במקרה של אובדן עבודה

 

 

מאמרים מרכזיים – תעסוקה, עבודה, קורות חיים, זכויות עובדים ועוד

הבטחת הכנסה

בדוק האם מגיעה לך הבטחת הכנסה – מהם תנאי הסף לקבלתה וכיצד להגיש תביעה לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה

עבודות בחו"ל

עבודות בחו"ל

עבודות בחו"ל - כסף גדול ומהיר - כל האפשרויות של עבודה בחו"ל לפי סוגים וממה להיזהר לפני שאורזים מזוודה

עבודות מהבית

עבודות מהבית

קרא מהם היתרונות והחסרונות של עבודות מהבית. למי זה מתאים ועל אילו כללים חשוב לשמור כאשר עובדים מהבית

לכל המאמרים >>

שאלות ותשובות – תעסוקה, עבודה, קורות חיים, זכויות עובדים ועוד

האם אני זכאי לקבל תשלום עבור הזמן בו אני נוסע לעבודה ובחזרה?

תשובה: תשלום עבור נסיעות מעוגן בחוק אולם התשלום מבוצע...

אילו חברות כוח אדם עובדות עם סטודנטים?

תשובה: מרבית חברות כח האדם מאיישות משרות בתחומי האבטחה,...

מהם הקריטריונים לקבלת דמי אבטלה?

תשובה: עובד אשר פוטר ממקום עבודתו לאחר תקופת עבודה זכאי...

לכל השאלות והתשובות >>
אודות   |   יצירת קשר   |   מפת האתר   |   קישורים   |   תקנון   |   פרסמו אצלנו