תשלום פיצויי פיטורין – חישוב פיצויי פיטורים

תשלום פיצויי פיטורין


קבלת תשלום פיצויי פיטורין

 

מאמר זה סוקר את הדרך לקבלת פיצויי פיטורין. מטרת חוק פיצויי פיטורין הייתה להבטיח כי "האצבע של המעסיק על אקדח הפיטורין, לא תהיה קלה" וכן לתת לעובד פיצוי כספי כלשהו על הפיטורים, אשר יאפשר לו לחפש עבודה עם פחות לחץ כלכלי. בנוסף, קיומם של פיצויי פיטורין מחזק את הקשר בין העובד למקום העבודה, שכן העובד יודע כי אם יתפטר הוא יאבד את זכותו לקבלת פיצויי פיטורין (אלא אם חתם הסכם מיוחד המעניק לו פיצויים בכל מקרה, גבר נדיר יחסית ברוב המשרות). 

גובה תשלום פיצויי הפיטורין

גובה תשלום פיצויי הפיטורין נגזר מהסכם העבודה שהיה לעובד עם המעביד. כעיקרון, הפיצוי נגזר ממספר שנות העבודה של העובד והמשכורת שלו. מי שעובד פחות משנה, לא זכאי לפיצויי פיטורין. הנוסחה הכללית הינה:
תשלום פיצויי הפיטורין שווה לגובה המשכרות האחרונה כפול מספר שנות העבודה.
בה בעת, קיימים סייגים שונים ומקרים מיוחדים שהרבה מאוד עובדים נופלים בהם וכדאי להכיר:
 • עובד בשכר שעתי - יקבל תשלום לפי ממוצע השעות ב- 12 חודשי העבודה האחרונים כפול השכר האחרון לשעה שקיבל.
 • עובד המקבל גם עמלות (למשל עמלות מכירה) – בנוסף לשכר הבסיס תחושב העמלה הממוצעת בשנים עשר החודשים האחרונים ותתווסף לשכר הבסיס.
 • עובד ששכרו הופחת במהלך תקופת ההעסקה – יקבל באופן יחסי לפי השכר לפני ההפחתה ולאחר ההפחתה (למשל אם עבד חצי שנה וקיבל עשרת אלפים ₪ ולאחר מכן עבד חצי שנה וקיבל חמשת אלפים ₪, הפיצוי יחושב לפי שבעת אלפים חמש מאות ₪).
 • עובד שעבר ממשרה חלקית למלאה – יחושב השכר בנפרד לשתי התקופות ויינתן באופן יחסי (באופן דומה למי שעבר ממשרה מלאה לחלקית).

התנאים לקבלת פיצויי פיטורין

בכדי לקבל את תשלום פיצויי הפיטורין, העובד נדרש לעמוד במספר תנאים:
 • היחסים בין הצדדים היו יחסי עובד מעביד – אם ביצעתם עבודה כפרילנסרים למשל, לא ניתן לתבוע פיצויים, מאחר ועסקים לא יכולים לתבוע פיצוי פיטורין מעסקים ששכרו את שירותיהם.
 • השלמת תקופה של שנת עבודה - העובד צריך להיות מועסק לפחות שנה רצופה אצל המעסיק או מקום העבודה (ואפילו בתפקידים שונים). על פי החוק, אם פוטרתם בסמוך לתום השנה, זהו סימן שהמעסיק מנסה להתחמק מהמחויבות שבאה לאחר שנת העסקה ואתם זכאים לפיצויי פיטורין, אלא אם הוא מצליח להוכיח כי הייתה סיבה טובה ואמיתית לפיטורים ולא נסיון להתחמק ממתן פיצויי פיטורין בעתיד.
 • השלמה של שתי עונות עבודה - מי שהוגדר עובד עונתי (להבדיל מעובד רגיל) נדרש לשתי עונות בשתי שנים שונות לפחות (עונה נחשבת לשלושה חודשים רצופים בהם העובד עבד לפחות שישים ימים. זה רלוונטי למשל לעובדי קטיף וכדומה.
גם אם לא עמדתם בתנאים הנ"ל, אך המעסיק שלכם פשט רגל או נפטר, תהיו זכאים לפיצויי פיטורין.
 

תשלום הפיצויים כולל רק מרכיבים שמוגדרים שכר יסוד

בחישוב של שכר היסוד שלפיו מקבלים פיצויי פיטורין, לא נכללים בהכרח כל המרכיבים אשר בונים את המשכורת שלכם. שימו לב שאם המעסיק נתן לכם תוספת באופן קבוע שלא התבססה על ביצועים או השקעה מיוחדת כלשהי מצדכם, בשביל שהמעסיק יתחמק מתשלום פיצויים, אתם יכולים לטעון שהתוספת הייתה חלק משכר היסוד ולא נכללה בו בחוזה בצורה פיקטיבית.
 
רכיבי השכר הנכללים בחישוב הם:
 • שכר יסוד
 • תוספות שונות: תוספת ותק, תוספת יוקר, תוספת משפחה ותוספת מחלקתית או מקצועית
 • עמלות על מכירות
 
מה לא נכלל בתשלום פיצויים:
 • בונוס שניתן למחלקה שלמה ולא על ביצועים אישיים
 • תשלום על שעות נוספות – בהנחה שהתשלום באמת היה על שעות נוספות שעשה העובד ולא מדובר בסעיף פיקטיבי וקבוע בו העובד קיבל מדי חודש תשלום קבוע על שעות נוספות בין אם ביצע אותן או לא.
 • שווי שימוש ברכב או דמי אחזקת רכב – מי שמקבל רכב, לא יקבל פיצויים בגובה שווי השימוש, שהינם הטבה של אלפי שקלים, אך לא מוכרת לפיצויים
 • משכורת 13 – יש מקומות עבודה שמעניקים בונוס שנתי של משכורת נוספת (ולכן שמה, המשכורת ה- 13 לאחר 12 חודשים של משכורות רגילות)
 • מענקים שונים – למשל מענק הצטרפות לחברה
 • דמי הבראה

זכאות לפיצויי פיטורין במקרה של התפטרות

כעיקרון מי שמתפטר לא זכאי לפיצויי פיטורין, אך ישנם כמה מקרים שבהם גם אם העובד התפטר בעצמו, הוא זכאי לפיצויי פיטורין:
 • התפטרות בשל מצב רפואי - אם עובד התפטר בשל מצב רפואי קשה שלו או של קרוב משפחה הוא זכאי לפיצויי פיטורין. יש להוכיח כי להתפטרות היה קשר ישיר וצורך אמיתי.
 • התפטרות לאחר לידה – אחד מבני הזוג יכול להתפטר מעבודתו בתוך תשעה חודשים מיום הלידה על מנת לטפל בילד. במקרה שכזה יהיה זכאי לפיצויי פיטורין. קרא עוד על פיטורין אחרי לידה.
 • התפטרות עקב שינוי מקום מגורים – אם שיניתם את מקום מגוריכם, ייתכן שאתם זכאים לפיצויי פיטורין. הדבר רלוונטי כמובן למי שעבר מרחק משמעותי שפוגע ביכולתו להמשיך להגיע למקום העבודה ולא למי שעבר לגור קומה מעל דירתו הישנה... בין הסיבות שהחוק מכיר הינן מעבר למקום המגורים של בן הזוג לאחר נישואים, מעבר מגורים מיישוב לא חקלאי לחקלאי ועוד. השוני בין מקומות המגורים צריך להיות לרוב לפחות מעל 40 קילומטרים.
 • התפטרות בשל הרעה בתנאי העסקה – הרעה בתנאי העסקה יכולה להיחשב לצורך התפטרות וקבלת פיצויי פיטורין במידה והינה משמעותית. לא די שהחליפו לכם את הבוס בכדי לתבוע פיצויי פיטורין במקרה זה. הרעה מוחשית בתנאי העבודה יכולה להיות למשל אם מכריחים אתכם לבצע מטלה בזויה שעד כה לא נתבקשתם מעולם לבצע, אם שעות העבודה שלכם השתנו באופן משמעותי וכדומה.
 • התפטרות בשל הצטרפות לשירותי הביטחון – מי שמתגייס לצה"ל, מצטרף למשטרה או לשירות בתי הסוהר יכול לקבל פיצויי פיטורין.
 עוד על התפטרות
 
ישנם מקרים נוספים המצוינים בחוק ולא צוינו כאן עקב נדירותם, אפשר לקרוא את החוק המלא למעונינים בכך. מי שמעונים להעמיק ולהכיר את כל הסייגים, כדאי שיקרא את חוק פיצויי פיטורין השלם.
 

 

מועד תשלום פיצויי הפיטורין

מועד התשלום של פיצויי הפיטורין הוא יום סיום יחסי העוסק מעסיק, כלומר היום האחרון לעבודה (אלא אם כן יש הסכם קיבוצי שקובע מועד אחר). לעיתים מסוימות יש תנאי שהעובד צריך לעמוד בו ואזי מועד תשלום פיצויי הפיטורין הוא יום מילוי התנאי (בהנחה שחל לאחר היום האחרון לעבודה).
 

הלנת פיצויי פיטורין

הלנה של פיצויי פיטורין מתרחשת כאשר המעסיק לא משלם במועד תשלום פיצויי הפיטורין את הפיצויים.
 • אם המעסיק מאחר בעד 15 יום, הוא לא מחויב בתשלום פיצויי הלנת פיטורין.
 • אם הוא מאחר ב- 16 עד 30 ימים, הוא מחויב בתשלום פיצויי פיטורין בתוספת הצמדה למדד עד ליום בו שולמו הפיצויים בפועל.
 • אם המעסיק מאחר ביותר משלושים ימים הוא מחויב בתשלום הלנת פיצויי פיטורין בגובה תשלום פיצויי הפיטורין, הצמדה למדד ותוספת של 20% על כל חודש איחור (באופן יחסי).
אם פוטרתם, כדאי לכם להתייעץ עם עורך דין (עם מי שנותן ייעוץ ראשוני חינם) ולברר אם זכויותיכם הופרו, תוכלו לקבל אלפי שקלים כפיצויים, אפילו אם נדמה לכם שהפיטורים היו חוקיים, תופתעו לגלות מה עורכי דין יודעים להשיג...

 

 

מאמרים מרכזיים – פיטורין

פיטורין בהריון ולאחר הלידה

פיטורין בהריון ולאחר הלידה

האם מותר לפטר אישה בהריון? האם אישה לאחר לידה יכולה להתפטר ולקבל פיצויי פיטורין? הכל על פיטורים במהלך הריון ואחרי הלידה.

הודעה מוקדמת לפיטורין

הודעה מוקדמת לפיטורין

אי מתן הודעה מוקדמת לפיטורין לעובד נוגד את החוק. מהי הודעה מוקדמת לפיטורין וכמה ימים צריך להודיע מראש על פיטורין?

מכתב פיטורין

נוסח מכתב פיטורין

מהו פורמט מכתב פיטורין ראוי וחוקי. כיצד כותבים מכתב פיטורין הגון ומכובד ומהן זכויותיכם כעובדים המקבלים מכתב פיטורין.

לכל המאמרים >>

שאלות ותשובות – פיטורין

האם ניתן לפטר עובדת אשר הולכת לטיפולי פוריות?

תשובה: החוק לא מתיר למעסיק לפטר עובדת שנעדרת מעבודתה...

האם צריך שימוע לפני פיטורין?

תשובה: אכן כיום, הליך  של פיטורין מחייב שימוע לעובד...

האם נדרשת התרעה לפני פיטורין?

תשובה: כיום החוק מחייב לערוך שימוע לעובד לפני הפיטורין (ראה...

לכל השאלות והתשובות >>
אודות   |   יצירת קשר   |   מפת האתר   |   קישורים   |   תקנון   |   פרסמו אצלנו