קבלו את זכויותיכם מביטוח לאומי

מהו שיעור הביטוח הלאומי שעליכם לשלם, מי פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי, כיצד לקבל לדמי אבטלה באילו נסיבות תוכלו לממש את זכאותכם לסיוע כספי מביטוח לאומי ואיזה סיוע ניתן בכלל לקבל מביטוח לאומי
 

ביטוח לאומי מבטח אותך במקרה של אבטלה, עוני, נכות וכדומה – אז איך זה שלא חתמת על פוליסה?

כל אזרח במדינת ישראל זכאי לקבל דמי ביטוח לאומי מהמוסד לביטוח לאומי
. למעשה, אפשר לתאר את המוסד לביטוח לאומי כחברת ביטוח ענקית שמבטחת את הזכויות הסוציאליות של כל אזרחי המדינה שמלאו להם 18 שנה. ההבדל בין הביטוח הלאומי ובין ביטוח פרטי הוא שאין פוליסה, ואף אחד לא מחתים אותך על התחייבות. חובתך לשלם "פרמיה" המכונה "דמי ביטוח לאומי" היא חובה שחלה עליך מתוקף חוק. וכך, כמו במקרים בהם אתה מבוטח בחברת ביטוח פרטית ואתה עונה על תנאי הפוליסה, כך גם תהיה זכאי "לפדות" את זכאותך האזרחית, ולקבל כסף מהביטוח הלאומי. את הכסף תוכל לקבל כסיוע חד פעמי, זמני או קבוע – הכל בהתאם לנסיבות שלך ורק בתנאי שאתה עונה על הקריטריונים לסיוע, כפי שיוסבר בהמשך.
בניגוד לפרמיה שאתה משלם עבור ביטוח פרטי, תשלום דמי הביטוח הלאומי מחושב על פי גובה ההכנסות שלך והגיל שלך, ולא על פי גורמי סיכון כאלה ואחרים. מכאן שבפועל, עשירים משלמים יותר מאשר עניים. המטרה בשיטה זו היא ליצור אפליה מתקנת ולהייטיב עם האוכלוסיות החלשות יותר, שמצד אחד יזדקקו מן הסתם ליותר סיוע כלכלי מאשר השכבות החזקות, ומצד שני – הן תשלמנה דמי ביטוח לאומי נמוכים יותר.
 

כיצד משלמים לביטוח הלאומי

כל אזרח במדינה מחויב לשלם דמי ביטוח לאומי. למעשה, תשלום דמי הביטוח הלאומי כמוהם כתוכנית ביטוח. אם לא שילמת דמי ביטוח לאומי לא תהיה זכאי לנצל את זכויותיך בביטוח הלאומי בעתיד. אם אתה שכיר, התשלום עבור ביטוח לאומי יחולק בינך ובין המעסיק שלך. אם אתה עצמאי עליך לשלם את דמי הביטוח הלאומי בעצמך. אם אתה מובטל עליך לשלם את הביטוח הלאומי בצורה עצמאית, ואם אתה מקבל קצבת אבטלה הסכום ינוכה ממנה.


מי פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי

המדינה מכירה באוכלוסיות מסוימות כפטורות מהחובה לשלם דמי ביטוח לאומי, ועם זאת הן כן תהיינה זכאיות בבוא היום לנצל את זכותם האזרחית לקבל סיוע מהביטוח הלאומי. אוכלוסיות אלה הן:
 
             1.     עקרת בית - אישה הנשואה למבוטח, שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה.

2.     חייל בשירות סדיר, שאינו עובד לא כשכיר ולא כעצמאי.

3.     מי שאין לו הכנסות מעבודה וגם לא ממקורות אחרים, או שיש לו הכנסות ממקורות אחרים שאינן עולות על 5% מהשכר הממוצע  - 431 ש"ח (החל ב- 01.01.2012) , והוא אחד מאלה

·         אסיר או עציר השוהים בבית מעצר/סוהר - בעדתקופה שעד 12 חודשים

·         עולה חדש - בעד תקופה שעד 12 חודשים מיום עלייתו לארץ.  

·         מי שמלאו לו 18 שנים ויתגייס לצה"ל או ישרת בשירות לאומי חלופי לפני גיל 21 -פטור מתשלום דמי ביטוח החל מגיל 18 למשך 12 חודשים לכל היותר, לא בהכרח רצופים.

·         מי שמלאו לו 18 שנים והוא לומד במוסד חינוכי על-יסודי (עד כיתה י"ב) או בהכשרה מקצועית או במכינה קדם צבאית (החל ב-1.9.2011), או שהוא מתנדב בשנת שירות למטרה לאומית /ציבורית (החל ב-1.9.2011), ויתגייס לצה"ל או ישרת בשירות לאומי חלופי לפני גיל 21 - פטור מתשלום דמי ביטוח בתקופת הלימודים או ההתנדבות, וכן בתקופה נוספת מסיום הלימודים עד 12 חודשים לכל היותר, לא בהכרח רצופים. 
לתשומת לבכם, פטור זה יחול תמיד בגיל שבין 18 ל-21 ולא יותר מזה. הפטור אינו חל מיום השחרור משירות החובה ואילך.

·         מי שמלאו לו 18 שנים ולא יתגייס לצה"ל, או שיתגייס אחרי גיל 21, והוא לומד במוסד חינוכי על-יסודי, בכיתה י' עד י"ב (החל ב-1.10.2011)- פטור מתשלום דמי ביטוח בתקופת הלימודים עד גיל 19 לכל היותר.

באילו נסיבות אתה זכאי לקבל כסף מהביטוח הלאומי

קיימים מספר מקרים בהם כל אזרח זכאי לפנות לביטוח הלאומי בבקשה לניצול זכאות:
 

איך הביטוח הלאומי יסייע לך לאחר פנייתך

הביטוח הלאומי יסייע לך בהתאם לנסיבות חייך האישיות ולמצבך הכלכלי בהווה. אם אתה סבור שמגיע לך סיוע, או אם אתה זקוק לסיוע עליך לפנות למוסד לביטוח לאומי באיזור מגוריך. לאחר פנייתך יבדק האם שילמת את דמי הביטוח הלאומי. במידה ולא – לא תהיה זכאי לקבל סיוע מהמוסד לביטוח לאומי, בדיוק כשם שחברת ביטוח לא תשלם לך אם לא שילמת את כל הפרמיה. במידה ושילמת את דמי הביטוח הלאומי הנדרשים, בקשתך תיבדק בקפדנות. כך למשל, אם אתה מבקש סיוע בשל מצב כלכלי גרוע, יתכן ונציגי הביטוח הלאומי יבקרו בביתך, ישוחחו עם גורמי רווחה שאולי מטפלים בך ועוד. אם יווצר הרושם שחלק מהמידע שמסרת לוקה בחר, יתכן ותידרש להשלים פרטים. לאחר שמבוצע אימות והביטוח הלאומי מגיע למסקנה שהפרטים שמסרת נכונים - יוחלט מה יהיה גובה הסיוע שמגיע לך ומה משך הזמן בו יוענק לך הסיוע. יתכן, למשל, שינתן לך סיוע כלכלי אך לאחר פרק זמן מסויים מצבך יבחן שנית ואז יוחלט האם להמשיך בסיוע, להפסיק אותו או לשנות את גובהו. יתכן מקרה אחר בו יוחלט להעניק לך קיצבה קבועה למשך כל חייך או חיי בן משפחה (בדרך כלל במצבים בהם קיימת נכות קבועה). לאחר שקיבלת את כל האישורים הנדרשים הקיצבה תועבר ישירות לחשבון הבנק שלך, או שתוכל לאסוף אותה באמצעות בנק הדואר. בכל מקרה, יהיה עליך לקבוע מראש לאן יועבר הכסף.
 
טיפ לפונים לביטוח לאומי: בכל פניה לביטוח הלאומי עליך למסור נתוני אמת בלבד על מצבך. המדינה רואה בחומרה רבה כל ניסיון לרמות את המוסד לביטוח לאומי, ובמקרים מסויימים יתכן ואף תישא באחריות פלילית על כך.
 
למד עוד באשר לזכויותיך וזכאותך לקבלת דמי אבטלה, זכויותיך בסיטואציה של פיטורין ומהיא זכאותך לקבלת פיצויים. כמו כן תוכל למצוא פרטים נוספים באתר המוסד לביטוח לאומי בכתובת www.btl.gov.il
 
אודות   |   יצירת קשר   |   מפת האתר   |   קישורים   |   תקנון   |   פרסמו אצלנו