קבלו את מה שמגיע לכם מביטוח לאומי

ביטוח לאומי כסף

 

קבלו את זכויותיכם מביטוח לאומי

מהו שיעור הביטוח הלאומי שעליכם לשלם, מי פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי, כיצד לקבל לדמי אבטלה באילו נסיבות תוכלו לממש את זכאותכם לסיוע כספי מביטוח לאומי ואיזה סיוע ניתן בכלל לקבל מביטוח לאומי
 

ביטוח לאומי מבטח אותך במקרה של אבטלה, עוני, נכות וכדומה – אז איך זה שלא חתמת על פוליסה?

כל אזרח במדינת ישראל זכאי לקבל דמי ביטוח לאומי מהמוסד לביטוח לאומי
. למעשה, אפשר לתאר את המוסד לביטוח לאומי כחברת ביטוח ענקית שמבטחת את הזכויות הסוציאליות של כל אזרחי המדינה שמלאו להם 18 שנה. ההבדל בין הביטוח הלאומי ובין ביטוח פרטי הוא שאין פוליסה, ואף אחד לא מחתים אותך על התחייבות. חובתך לשלם "פרמיה" המכונה "דמי ביטוח לאומי" היא חובה שחלה עליך מתוקף חוק. וכך, כמו במקרים בהם אתה מבוטח בחברת ביטוח פרטית ואתה עונה על תנאי הפוליסה, כך גם תהיה זכאי "לפדות" את זכאותך האזרחית, ולקבל כסף מהביטוח הלאומי. את הכסף תוכל לקבל כסיוע חד פעמי, זמני או קבוע – הכל בהתאם לנסיבות שלך ורק בתנאי שאתה עונה על הקריטריונים לסיוע, כפי שיוסבר בהמשך.
בניגוד לפרמיה שאתה משלם עבור ביטוח פרטי, תשלום דמי הביטוח הלאומי מחושב על פי גובה ההכנסות שלך והגיל שלך, ולא על פי גורמי סיכון כאלה ואחרים. מכאן שבפועל, עשירים משלמים יותר מאשר עניים. המטרה בשיטה זו היא ליצור אפליה מתקנת ולהייטיב עם האוכלוסיות החלשות יותר, שמצד אחד יזדקקו מן הסתם ליותר סיוע כלכלי מאשר השכבות החזקות, ומצד שני – הן תשלמנה דמי ביטוח לאומי נמוכים יותר.
 

כיצד משלמים לביטוח הלאומי

כל אזרח במדינה מחויב לשלם דמי ביטוח לאומי. למעשה, תשלום דמי הביטוח הלאומי כמוהם כתוכנית ביטוח. אם לא שילמת דמי ביטוח לאומי לא תהיה זכאי לנצל את זכויותיך בביטוח הלאומי בעתיד. אם אתה שכיר, התשלום עבור ביטוח לאומי יחולק בינך ובין המעסיק שלך. אם אתה עצמאי עליך לשלם את דמי הביטוח הלאומי בעצמך. אם אתה מובטל עליך לשלם את הביטוח הלאומי בצורה עצמאית, ואם אתה מקבל קצבת אבטלה הסכום ינוכה ממנה.


מי פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי

המדינה מכירה באוכלוסיות מסוימות כפטורות מהחובה לשלם דמי ביטוח לאומי, ועם זאת הן כן תהיינה זכאיות בבוא היום לנצל את זכותם האזרחית לקבל סיוע מהביטוח הלאומי. אוכלוסיות אלה הן:
 
             1.     עקרת בית - אישה הנשואה למבוטח, שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה.

2.     חייל בשירות סדיר, שאינו עובד לא כשכיר ולא כעצמאי.

3.     מי שאין לו הכנסות מעבודה וגם לא ממקורות אחרים, או שיש לו הכנסות ממקורות אחרים שאינן עולות על 5% מהשכר הממוצע  - 431 ש"ח (החל ב- 01.01.2012) , והוא אחד מאלה

·         אסיר או עציר השוהים בבית מעצר/סוהר - בעדתקופה שעד 12 חודשים

·         עולה חדש - בעד תקופה שעד 12 חודשים מיום עלייתו לארץ.  

·         מי שמלאו לו 18 שנים ויתגייס לצה"ל או ישרת בשירות לאומי חלופי לפני גיל 21 -פטור מתשלום דמי ביטוח החל מגיל 18 למשך 12 חודשים לכל היותר, לא בהכרח רצופים.

·         מי שמלאו לו 18 שנים והוא לומד במוסד חינוכי על-יסודי (עד כיתה י"ב) או בהכשרה מקצועית או במכינה קדם צבאית (החל ב-1.9.2011), או שהוא מתנדב בשנת שירות למטרה לאומית /ציבורית (החל ב-1.9.2011), ויתגייס לצה"ל או ישרת בשירות לאומי חלופי לפני גיל 21 - פטור מתשלום דמי ביטוח בתקופת הלימודים או ההתנדבות, וכן בתקופה נוספת מסיום הלימודים עד 12 חודשים לכל היותר, לא בהכרח רצופים. 
לתשומת לבכם, פטור זה יחול תמיד בגיל שבין 18 ל-21 ולא יותר מזה. הפטור אינו חל מיום השחרור משירות החובה ואילך.

·         מי שמלאו לו 18 שנים ולא יתגייס לצה"ל, או שיתגייס אחרי גיל 21, והוא לומד במוסד חינוכי על-יסודי, בכיתה י' עד י"ב (החל ב-1.10.2011)- פטור מתשלום דמי ביטוח בתקופת הלימודים עד גיל 19 לכל היותר.

באילו נסיבות אתה זכאי לקבל כסף מהביטוח הלאומי

קיימים מספר מקרים בהם כל אזרח זכאי לפנות לביטוח הלאומי בבקשה לניצול זכאות:
 • במקרה של פיטורין: אם פוטרת ממקום עבודתך ועדיין לא מצאת עבודה חדשה, תוכל לפנות לביטוח הלאומי ומשם תופנה ללשכת העבודה. בלשכת העבודה יסייעו לך למצוא עבודה, או לעבור הסבה מקצועית. פנייה ללשכת העבודה ועמידה בתנאים (התייצבות אחת לפרק זמן קבוע, פניה למעסיקים שהופנית אליהם על ידי הלשכה וכל הוכחה אחרת שאתה מחפש עבודה) – תזכה אותך בקבלת דמי אבטלה מהביטוח הלאומי. גם במקרה בו הפסקת את עבודתך על רקע בעיה רפואית, מחלה, פציעה או תאונה ואתה מובטל שלא מרצון, תהיה זכאי לדמי אבטלה.
 • במקרה של אסון אישי: אם חווית אסון משפחתי כלשהו, כגון מוות של המפרנס במשפחה תוכל לפנות לביטוח הלאומי ולבקש סיוע, בין אם מדובר באלמנה או ביתום (כל עוד מלאו לו 18). במקרה זה יתכן ותהיה זכאי לקבל קצבת שארים המוענקת לאלמנות ויתומים.
 • במקרה של נכות: אם אתה סובל מנכות מלידה, או אם אתה סובל מנכות שנגרמה כתוצאה ממחלה או תאונה, הביטוח הלאומי ישלם לך קצבת נכות מדי חודש בהתאם לנסיבות האישיות שלך, רמת התפקוד שלך (למשל האם אתה מסוגל להתפרנס או לא) ועוד. על מנת לעמוד בקריטריונים, ראשית על הביטוח הלאומי להכיר בך כנכה ולקבוע לך אחוזי נכות בהתאם למדדים שנקבעו בחוק, והמושפעים ממצבך הרפואי וממגבלתך הפיזית. עיוורים גמורים למשל, מוכרים כנכים ב-100% בעוד שמי שסובל אולי מבעיות ראייה קשות אך אינו עיוור כליל, עשוי להיות מוכר באחוז נכות נמוך יותר.
 •  במקרה של עוני: אם אתה סובל מעוני, רעב או מתקשה לפרנס עצמך או את בני משפחתך, תוכל לפנות לביטוח הלאומי ולבקש סיוע. במקרה זה הביטוח הלאומי יבחן את נסיבות חייך, יתכן ואף יפנה לגורמי הרווחה בעניינך ובמידה ותמצא זכאי, יעניק לך סיוע המתאים למצבך. גם במקרה זה יתכן ותוכל לקבל דמי אבטלה אם אינך עובד, דמי הבטחת הכנסה אם אינך יכול לפרנס, דמי השלמת הכנסה אם משכורתך נמוכה וכדומה. בנוסף, יתכן ובסיוע הביטוח הלאומי תוכל לקבל הנחות או פטורים בתשלום חשבונות לרשויות או מיסים.
 • במקרה של יציאה לפנסיה: אם יצאת לגמלאות תוכל לפנות לביטוח לאומי ולנצל את זכאותך לגמלה חודשית, או לקצבת זקנה.
 • במקרה של גידול ילדים או לידת תינוק חדש: על כל אחד מילדיך הביטוח הלאומי ישלם לך קצבת ילדים בסך 159 ש"ח. אישה שילדה ויצאה לחופשת הריון זכאית לקבל מהמוסד לביטוח לאומי דמי לידה ודמי חופשת לידה. (שים לב: במקרים מסוימים גם גברים זכאים להכרה כזכאים לדמי חופשת לידה).
 • במקרה של אי תשלום מזונות: אם אישה גרושה אינה מקבלת את דמי המזונות שנפסקו לטובתה על ידי בית המשפט, הביטוח הלאומי ישלם לה דמי מזונות על פי הסכום שנפסק לה או על פי התקנות (הסכום הנמוך מבין השניים).
 • במקרה של נפגע פעולות איבה: אם נפגעת בעקבות מלחמה או בעקבות פעולות טרור הביטוח הלאומי יכיר בך כזכאי לסיוע כספי חד פעמי או קצבה – בהתאם לגופו של המקרה.
 • במקרה של אסון טבע: אם סבלת מנזק טבע כלשהו שפגע בך, בביתך או ברכושך הביטוח הלאומי יוכל להכיר בזכאותך לקבלת פיצוי או קצבה – בהתאם לנסיבות.

   

 

איך הביטוח הלאומי יסייע לך לאחר פנייתך

הביטוח הלאומי יסייע לך בהתאם לנסיבות חייך האישיות ולמצבך הכלכלי בהווה. אם אתה סבור שמגיע לך סיוע, או אם אתה זקוק לסיוע עליך לפנות למוסד לביטוח לאומי באיזור מגוריך. לאחר פנייתך יבדק האם שילמת את דמי הביטוח הלאומי. במידה ולא – לא תהיה זכאי לקבל סיוע מהמוסד לביטוח לאומי, בדיוק כשם שחברת ביטוח לא תשלם לך אם לא שילמת את כל הפרמיה. במידה ושילמת את דמי הביטוח הלאומי הנדרשים, בקשתך תיבדק בקפדנות. כך למשל, אם אתה מבקש סיוע בשל מצב כלכלי גרוע, יתכן ונציגי הביטוח הלאומי יבקרו בביתך, ישוחחו עם גורמי רווחה שאולי מטפלים בך ועוד. אם יווצר הרושם שחלק מהמידע שמסרת לוקה בחר, יתכן ותידרש להשלים פרטים. לאחר שמבוצע אימות והביטוח הלאומי מגיע למסקנה שהפרטים שמסרת נכונים - יוחלט מה יהיה גובה הסיוע שמגיע לך ומה משך הזמן בו יוענק לך הסיוע. יתכן, למשל, שינתן לך סיוע כלכלי אך לאחר פרק זמן מסויים מצבך יבחן שנית ואז יוחלט האם להמשיך בסיוע, להפסיק אותו או לשנות את גובהו. יתכן מקרה אחר בו יוחלט להעניק לך קיצבה קבועה למשך כל חייך או חיי בן משפחה (בדרך כלל במצבים בהם קיימת נכות קבועה). לאחר שקיבלת את כל האישורים הנדרשים הקיצבה תועבר ישירות לחשבון הבנק שלך, או שתוכל לאסוף אותה באמצעות בנק הדואר. בכל מקרה, יהיה עליך לקבוע מראש לאן יועבר הכסף.
 
טיפ לפונים לביטוח לאומי: בכל פניה לביטוח הלאומי עליך למסור נתוני אמת בלבד על מצבך. המדינה רואה בחומרה רבה כל ניסיון לרמות את המוסד לביטוח לאומי, ובמקרים מסויימים יתכן ואף תישא באחריות פלילית על כך.
 
למד עוד באשר לזכויותיך וזכאותך לקבלת דמי אבטלה, זכויותיך בסיטואציה של פיטורין ומהיא זכאותך לקבלת פיצויים. כמו כן תוכל למצוא פרטים נוספים באתר המוסד לביטוח לאומי בכתובת www.btl.gov.il
 
 

מאמרים מרכזיים – דמי אבטלה

זכאות לדמי אבטלה

זכאות לדמי אבטלה

מהם התנאים כדי לקבל זכאות לדמי אבטלה, מי מוגדר מובטל, מהי תקופת אכשרה ובאילו גילאים קיימת זכאות לדמי אבטלה.

דמי אבטלה לאחר הלידה

דמי אבטלה לאחר הלידה

האם ניתן לקבל דמי אבטלה ודמי לידה במקביל? כיצד ניתן לדרוש דמי אבטלה לאחר חופשת ההריון וכמה זמן נדרש לחכות בכדי לקבלם?

איך לחתום דמי אבטלה

ביטוח אבטלה

כל מה שצריך לדעת על דמי אבטלה של ביטוח לאומי לחיילים משוחררים, אקדמאים, נשים בהריון ולאחר הלידה. הדרך לקבלת דמי אבטלה והתמודדות עם לשכת התעסוקה.

לכל המאמרים >>

שאלות ותשובות – דמי אבטלה

מהי לשכת אבטלה?

תשובה: המונח לשכת אבטלה למעשה לא קיים כלל. סביר להניח...

איך מקבלים דמי אבטלה?

תשובה: אם אתם שואלים את עצמכם איך מקבלים דמי אבטלה? הגעתם...

אני לומד באוניברסיטה, האם אני יכול לקבל דמי אבטלה?

תשובה: כעיקרון סטודנטים שלומדים באוניברסיטה ואינם...

לכל השאלות והתשובות >>
אודות   |   יצירת קשר   |   מפת האתר   |   קישורים   |   תקנון   |   פרסמו אצלנו